jpaerionenergy.gr - Header Section

kentro-eksypyrethshs

fysiko-aerio-attikis

jpaerionenergy.gr - Main Section

jpaerionenergy.gr - Main Component

Νέο πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες έως 3.000€ από την ΕΔΑ Αττικής
Το νέο πρόγραμμα έχει έναρξη την 21η Φεβρουαρίου 2020 και σύμφωνα με αυτό η ΕΔΑ Αττικής, κατόπιν σχετικού αιτήματος του καταναλωτή, επιδοτεί μέρος του συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις ενεργών κατοικιών, προς αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας.


Επιδοτούμενο ποσό
Το σχήμα επιδότησης είναι κλιμακωτό και το επιδοτούμενο ποσό ορίζεται από την κατηγορία σύνδεσης και την ισχύ του λέβητα εγκατάστασης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Κατηγορία σύμβασης σύνδεσης

Εγκατεστημένη ισχύς

(kcal/h)

Ποσό επιδότησης

υμπ. ΦΠΑ)

Κεντρική Θέρμανση

(πολυκατοικία)

>200.000 3.000
170.001200.000 2.250
120.001170.000 1.500
35.001120.000 1.100
<=35.000 550

Αυτόνομη Θέρμανση

(μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία)

Ανεξαρτήτως ισχύος

400

Αυτόνομη Θέρμανση με ανυψωτική στήλη Ανεξαρτήτως ισχύος 400€

Ποιες δαπάνες καλύπτει
Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες που αφορούν τις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου.


Διάρκεια προγράμματος
Το νέο πρόγραμμα επιδότησης ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης που θα υπογραφούν μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, με ταυτόχρονη υποβολή ορθών δικαιολογητικών Α’ φάσης για την ένταξη στο πρόγραμμα (υπεύθυνη δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα).
Σε περίπτωση δέσμευσης του συνόλου του προϋπολογισμού με κατατεθειμένες υπεύθυνες δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα επιδότησης, η ΕΔΑ Αττικής θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα με σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα της.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση της επιδότησης είναι η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως και τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία τοποθέτησης του μετρητή και η υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών Β’ φάσης προς την ΕΔΑ Αττικής να πραγματοποιηθεί έως και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες δε δύναται να είναι μεταγενέστερες της 30ης Νοεμβρίου 2020.


Πως δίνεται η επιδότηση
Το επιδοτούμενο ποσό αποδίδεται από την ΕΔΑ Αττικής στον ανάδοχο εγκαταστάτη (ή/και προμηθευτή εξοπλισμού) για την κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης μετά την παραλαβή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, τις διαδικασίες ελέγχου και την έκδοση άδειας χρήσης φ.α..
Σημείωση: η επιδότηση της εσωτερικής εγκατάστασης παρέχεται ανεξάρτητα από ποιον προμηθευτή φυσικού αερίου θα επιλέξει ο καταναλωτής και δεν υφίσταται οποιαδήποτε δέσμευση του Τελικού Πελάτη έναντι του προμηθευτή για την παροχή αυτή, εκτός της υποχρέωσης να υπάρχει σύμβαση προμήθειας με οποιονδήποτε προμηθευτή.


Διαδικασία/βήματα συμμετοχής στο πρόγραμμα
1. Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης - Υποβολή Δικαιολογητικών Α’ φάσης
Ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής (ο ιδιοκτήτης στην περίπτωση μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας, ο διαχειριστής στην περίπτωση πολυκατοικίας) υπογράφει τη σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη σύνδεσης (εφόσον αυτά απαιτούνται) σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες της Εταιρείας.
Ταυτόχρονα με την κατάθεση των δικαιολογητικών σύμβασης σύνδεσης ο καταναλωτής καταθέτει τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά α’ φάσης επιδότησης, με τα οποία δηλώνει στην ΕΔΑ Αττικής ότι επιθυμεί να ενταχθεί στην επιδότηση:
1. Υπεύθυνη Δήλωση δικαιούχου για την Ένταξη στο πρόγραμμα Επιδότησης και την Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής σε αυτό.
2. Στην περίπτωση μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικίας, φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας (τελευταίου εξαμήνου έως την ημερομηνία κατάθεσης σύμβασης σύνδεσης).
Η ΕΔΑ Αττικής προχωρά στον έλεγχο των δικαιολογητικών Α’ φάσης, ενημερώνει για τυχόν ελλείψεις ή λάθη τον καταναλωτή ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν για τη διαχείριση της σύμβασης σύνδεσης, και καταγράφει τη σειρά προτεραιότητας ένταξης στο πρόγραμμα.
Σημείωση: Η υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης και η υποβολή της Υ/Δ δικαιούχου για την ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης και την αποδοχή των όρων συμμετοχής, σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την απόδοση του επιδοτούμενου ποσού, αλλά την κατοχύρωση της σειράς προτεραιότητας για την ένταξη στο πρόγραμμα. Η κατάθεση των δικαιολογητικών επιδότησης Α’ φάσης σε μεταγενέστερο χρόνο από την ημερομηνία κατάθεσης της Σύμβασης Σύνδεσης δεν είναι αποδεκτή!
2. Τοποθέτηση Μετρητή, Κατασκευή Εσωτερικής Εγκατάστασης, Ενεργοποίηση Εσωτερικής Εγκατάστασης & Έκδοση Άδειας Χρήσης
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ΕΔΑ Αττικής προβαίνει στην κατασκευή του σημείου παροχής και στην τοποθέτηση του μετρητή της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Στην περίπτωση αυξημένης ζήτησης, η ΕΔΑ Αττικής δύναται να συμφωνήσει με τον καταναλωτή μεγαλύτερο χρόνο ολοκλήρωσης σύνδεσης από τον προβλεπόμενο.
Στη συνέχεια ο ανάδοχος εγκαταστάτης, που έχει επιλέξει ο καταναλωτής για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης, καταθέτει τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για θεώρηση και έγκριση στην ΕΔΑ Αττικής. Μετά την έγκριση της μελέτης, ο ανάδοχος εγκαταστάτης προχωρά στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και εν συνεχεία στην υποβολή των
απαιτούμενων εγγράφων για τον τεχνικό έλεγχο αυτής στην ΕΔΑ Αττικής. Η ΕΔΑ Αττικής προχωρά, αρχικά στην προσωρινή ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου (πραγματοποιείται έλεγχος της ισχύος του λέβητα), και στη συνέχεια μετά την παραλαβή του σωστού φύλλου ρύθμισης και συντήρησης εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης (Φύλλο Ελέγχου Καύσης) από τον ανάδοχο εγκαταστάτη στην έκδοση της Άδειας Χρήσης φυσικού αερίου.
Σημείωση: Το Φύλλο Ελέγχου Καύσης φυσικού αερίου θα πρέπει να αποστέλλεται από τον ανάδοχο εγκαταστάτη προς το αρμόδιο τεχνικό τμήμα της ΕΔΑ Αττικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση f.kausis@edaattikis.gr.
Σημείωση: Προκειμένου η ΕΔΑ Αττικής να πραγματοποιήσει την ενεργοποίηση της εγκατάστασης φυσικού αερίου θα πρέπει πρωτύτερα ο καταναλωτής να έχει υπογράψει και τη σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου με προμηθευτή της επιλογής του (ο προμηθευτής πρέπει να έχει άδεια προμήθειας φ.α. από την ΡΑΕ και να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α.).
3. Υποβολή Δικαιολογητικών Β’ φάσης και Πληρωμή Αναδόχου
Ο καταναλωτής ή ο ανάδοχος εγκαταστάτης υποβάλλει στην ΕΔΑ Αττικής τα κάτωθι δικαιολογητικά β’ φασης για τον τελικό έλεγχο και απόδοση της επιδότησης:
1. Σύμβαση επιδότησης μέρους κόστους εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. Η σύμβαση είναι τουλάχιστον τριμερής (σ.σ. μεταξύ του καταναλωτή, του ανάδοχου εγκαταστάτη ή/και προμηθευτή εξοπλισμού και της ΕΔΑ Αττικής) και είναι ανεξάρτητη της σύμβασης σύνδεσης.
2. Τιμολόγιο ανάδοχου εγκαταστάτη προς την ΕΔΑ Αττικής, στο οποίο η περιγραφή θα πρέπει να είναι «Επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου ως Υπ’ αριθμ. ΗΚΑΣΠ ΧΧΧΧΧΧΧΧ» και με αξία (συμπ. ΦΠΑ) ίση με το επιδοτούμενο ποσό που δικαιούται ο ωφελούμενος καταναλωτής.
3. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου καταναλωτή (σ.σ. ιδιοκτήτης ή διαχειριστής στην περίπτωση κεντρικής θέρμανσης πολυκατοικίας), όπου ορίζει το ύψος του επιδοτούμενου ποσού και τον ανάδοχο εγκαταστάτη στον οποίον επιθυμεί να εκχωρηθεί αυτό (σ.σ. η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει πάντα την υπογραφή του δικαιούχου).
Η ΕΔΑ Αττικής διεξάγει τους σχετικούς ελέγχους των παραπάνω δικαιολογητικών και αποδίδει το επιδοτούμενο ποσό προς τον ανάδοχο εγκαταστάτη, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποπληρωμή του ποσού επιδότησης προς τον ανάδοχο εγκαταστάτη από την ΕΔΑ Αττικής.

Όροι και προϋποθέσεις προσφοράς
▪ Η επιδότηση ισχύει μόνο για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου για κατηγορίες καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» και «Αυτόνομη Θέρμανση».
▪ Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής που θα κατατεθούν από τις 21 Φεβρουαρίου 2020 και μετά (σ.σ. δεν είχαν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου ως και τις 20 Φεβρουαρίου 2020).
▪ Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης που θα υπογραφούν (με ταυτόχρονη υποβολή ορθών δικαιολογητικών για την ένταξη στο πρόγραμμα) μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού αυτής ανά κατηγορία σύμβασης σύνδεσης. Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με την υποβολή προς την ΕΔΑ Αττικής των δικαιολογητικών ένταξης στο πρόγραμμα (υπεύθυνη δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα και φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος κατοικίας στην περίπτωση αυτονομιών). Οι περιπτώσεις συμβάσεων σύνδεσης για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης δεν δεσμεύουν προτεραιότητα συμμετοχής και προυπολογισμό επιδότησης.
▪ Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου ή επί προγραμματισμένου προς κατασκευή δικτύου για το 2020, σύμφωνα με τον αναρτημένο στην εταιρική ιστοσελίδα προγραμματισμό επεκτάσεων. Η επιδότηση δεν ισχύει στην περίπτωση μη προγραμματισμένων επεκτάσεων.
▪ H επιδότηση ισχύει εφόσον η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία τοποθέτησης του μετρητή.
▪ Η επιδότηση ισχύει εφόσον η υποβολή του σωστού φύλλου καύσης της εγκατάστασης φυσικού αερίου, του τιμολογίου του ανάδοχου εγκαταστάτη και των λοιπών δικαιολογητικών β’ φάσης προς την ΕΔΑ Αττικής πραγματοποιηθεί το αργότερο έως και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης. Η καταληκτική ημερομηνία αυτή σε κάθε περίπτωση δε δύναται να υπερβεί την 30η Νοεμβρίου 2020.
▪ Η επιδότηση ισχύει για κατοικίες που είναι «ενεργές», δηλαδή κατοικούνται. Ειδικά για την περίπτωση αυτόνομης σύνδεσης μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικίας, απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (τελευταίου εξαμήνου έως την ημερομηνία κατάθεσης της σύμβασης σύνδεσης).
▪ Η επιδότηση δεν ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης επαγγελματιών (κατασκευαστές ή με οποιοδήποτε επαγγελματικό ΑΦΜ) ή για συμβάσεις σύνδεσης σε κτήρια υπό ανέγερση.
▪ Η επιδότηση ισχύει μόνο σε περιπτώσεις αντικατάστασης υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας με εγκατάσταση φυσικού αερίου. Δεν επιδοτούνται αυτόνομες συνδέσεις σε πολυκατοικίες με σύμβαση σύνδεσης για κεντρική θέρμανση σε ισχύ την 20η Φεβρουαρίου 2020 και μετά.
▪ Η επιδότηση δεν ισχύει για εσωτερικές εγκαταστάσεις (σε πολυκατοικίες ως κεντρική θέρμανση, μεμονωμένα διαμερίσματα, μονοκατοικίες) που έχουν στο παρελθόν τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο.
▪ Η επιδότηση δεν ισχύει αν ο συμβαλλόμενος (ιδιοκτήτης κατοικίας ή διαχειριστής) παραβιάσει υπαιτίως κάποιον από τους όρους της σύμβασης σύνδεσης ή/και της σύμβασης επιδότησης μέρους κόστους εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.
▪ Η επιδότηση της ΕΔΑ Αττικής δεν συνδυάζεται με άλλα προγράμματα επιδότησης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου από άλλους φορείς (πχ. ΕΣΠΑ).
▪ Η ΕΔΑ Αττικής δύναται να διακόψει τη συλλογή δηλώσεων ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης ανάλογα με την πορεία αυτού, ύστερα από σχετική ενημέρωση των καταναλωτών μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας.

jpaerionenergy.gr - Bottom info